• RADNO VREME SSC

  10:00 – 22:00h

 • LOKACIJA

  Zaplanjska 32

  11000 Beograd

 • POŠTA

  08:00 – 19:00h

  nedeljom 10:00-17:00h

 • BESPLATAN PARKING

 • RADNO VREME

  10:00 – 22:00h

 • TELEFON

  /

 • LOKACIJA

  NIVO 1

Unicef

UNICEF je globalni lider koji promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju

Cilj UNICEF-a je jasan – osigurati da deca ostvare svoje pune potencijale. Ne samo jedno dete, već svako dete. Ne samo danas, već svakog dana.

UNICEF je Dečiji fond Ujedinjenih nacija. Mi smo visoko priznata svetska organizacija koja se bavi pravima i dobrobiti dece. Počeli smo sa radom 11. decembra 1946. godine. Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija. Kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena.

UNICEF se u potpunosti finansira od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

UNICEF se u radu rukovodi Konvencijom o pravima deteta, koju su potpisale i ratifikovale skoro sve zemlje članice Ujedinjenih nacija kako bi se prava deteta uspostavila kao trajna etička načela i međunarodni standardi.

UNICEF sarađuje sa svim državama i vladama, gradi strateška partnerstva sa korporativnim sektorom i medijima i sarađuje sa lokalnim zajednicama, organizacijama civilnog društva i nezavisnim institucijama kako bi se obezbedila sistematska podrška deci.

UNICEF u Srbiji

UNICEF u Srbiji pruža podršku naporima vlade da se stvori bolje i bezbednije okruženje za svako dete u zemlji.

Posebno se fokusiramo na ostvarivanje prava najosetljivijih grupa dece kako bi ta deca dobila iste šanse kao i ostala deca i mogla da dostignu svoje pune potencijale.

U Srbiji, kao i svuda u svetu, sarađujemo sa vladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva, nezavisnim institucijama za ljudska prava, privatnim sektorom i medijima.

Naš zadatak je istovremeno i da budemo glas dece da ukazujemo na propuste, povrede i kršenja prava dece.

Unicef
 • Unicef